مشاوران ما

مشاورین کانون برترها شامل رتبه های برتر کنکورهای 1397 تا 1400 هستند.

با برترها همراه باش و برتر شو

فرشته باقری ورودی 1400
تهران
کامپیوتر
بیشتر...
تهران
مهندسی مکانیک
بیشتر...
علی بختیاری ورودی 1400
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
آرین انصاری ورودی 1400
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
ستاره حامی ورودی 1401
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
علی اشرفپور ورودی 1401
اراک
کامپیوتر
بیشتر...
مهدی امیری ورودی 1401
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
کیارش حقانی ورودی 1401
شریف
مهندسی مکانیک
بیشتر...
سپهر قديری ورودی 1402
تهران
مهندسی مکانیک
بیشتر...
عماد دهقان ورودی 1401
تهران
کامپیوتر
بیشتر...
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
شریف
مهندسی برق
بیشتر...
شریف
مهندسی مکانیک
بیشتر...
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
عماد فیروزی ورودی 1402
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
ثنا سلوک ورودی 1402
شریف
کامپیوتر
بیشتر...
سروش نجفی ورودی 1402
شریف
کامپیوتر
بیشتر...