مشاوران ما

مشاورین کانون برترها شامل رتبه های برتر کنکورهای 1397 تا 1400 هستند.

با برترها همراه باش و برتر شو

سارا حمزه ورودی 1400
شهید بهشتی
دندانپزشکی
بیشتر...
نرگس رحیمی ورودی 1401
تهران
دندانپزشکی
بیشتر...
مرضیه نعمتی ورودی 1401
تهران
داروسازی
بیشتر...
رها آزاد ورودی 1400
تهران
دندانپزشکی
بیشتر...
نگار چراغی ورودی 1400
شهید بهشتی
دندانپزشکی
بیشتر...
نگار کاووسی ورودی 1401
تهران
دندانپزشکی
بیشتر...
سینا فتاحی ورودی 99
تهران
دندانپزشکی
بیشتر...
تهران
دندانپزشکی
بیشتر...